TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg

UWAGA ! Zaliczenie roku akad. 2016/2017 i rejestracja na rok akad. 2017/2018

W sprawach związanych z zaliczeniem roku akad. 2016/2017 i uzyskaniem rejestracji

na rok akad. 2017/2018 należy zgłosić się w godzinach przyjęć do dziekanatu w (nieprzekaraczalnym!!!)   terminie do 26 września 2017 r.   (nie dotyczy osób, które uzyskały wymagane minimum punktów ECTS).

Wcześniej należy uregulować zaległości finansowe wobec uczelni!

Nie będą przyjmowane podania od osób, które nie uregulowały zaległości wobec uczelni.

Dyrektor  K.T.

prof. dr hab. Izabella Krucińska