TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg

UWAGA ! Studenci po ostatnim semestrze studiów

Studenci po ostatnim semestrze studiów,  którzy nie złożyli w obowiązującym terminie pracy dyplomowej zobowiązani są do złożenia w dziekanacie podania o „wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy dyplomowej”  ( uwaga!!! obowiązują nowe druki )
w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017 r.

Druki podania o wyznaczenie nowego terminu egzaminu dyplomowego do pobrania ze strony internetowej www.towaroznawstwo.p.lodz.pl  lub w dziekanacie.

Wcześniej należy uregulować zaległości finansowe wobec uczelni!

Nie będą przyjmowane podania od osób, które nie uregulowały zaległości wobec uczelni.

Dyrektor  K.T.

prof. dr hab. Izabella Krucińska