TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg

Praktyki krajowe i zagraniczne

Uwaga studenci VI semestru studiów!

Praktyki semestralne

Co roku w kwietniu na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odbywa się spotkanie informacyjne dotyczące praktyk semestralnych na VIII sem. Informacje przekazane na tym spotkaniu (zasady organizacji praktyk) są dostępne na stronie internetowej Kolegium Towaroznawstwa w zakładce Praktyki krajowe i zagraniczne. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu 2019 r.

Pełnomocnik Dyrektora Kolegium Towaroznawstwa ds. Praktyk Semestralnych

doc. dr inż. Marek Idzik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga studenci VII i VIII semestru studiów!

Wszyscy studenci odbywający praktyki semestralne muszą posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).

Przed rozpoczęciem praktyki studenci zobowiązani są do odbioru dokumentów przygotowanych w Dziekanacie i dostarczenia ich w dniu rozpoczęcia praktyki do firmy. Najpóźniej tydzień po zakończeniu praktyki w celu jej rozliczenia należy u doc. dr inż. Marka Idzika - Pełnomocnika Dyrektora Kolegium Towaroznawstwa ds. Praktyk Semestralnych - złożyć: zaświadczenie o odbyciu praktyki (2 kopie), druk szkolenia BHP, porozumienie o organizacji praktyk (wszystkie dokumenty podpisane przez przedstawiciela firmy) oraz sprawozdanie z praktyki. Sprawozdanie musi być wcześniej zaakceptowane przez opiekuna praktyki w firmie. Brak kompletu dokumentów będzie skutkował niezaliczeniem praktyki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie informacje dotyczące praktyk semestralnych, które każdy student musi odbyć zgodnie z planem studiów w semestrze VIII, udziela doc. dr inż. Marek Idzik  (tel. +42 631-33-39, e-mail- marek.idzik@p.lodz.pl)

W celu uzyskania informacji o praktykach zagranicznych np. w ramach programu Erasmus+ prosimy o kontakt z dr hab. inż. Zbigniewem Draczyńskim (tel. +42 631-33-57, e-mail: zbigniew.draczynski@p.lodz.pl). Dokumenty na wyjazd zagraniczny należy składać u dr hab. inż Zbigniewa Draczyńskiego.

Zachęcamy także do bieżącgo śledzenia ofert praktyk pojawiających się na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/oferty i http://www.praktyki.lodz.pl

Prosimy o  zapoznanie się z naszą ofertą !!!