TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg

Oferta praktyk CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na praktyki w Łodzi
Jeśli chcesz poznać:
  • badania laboratoryjne o profilu chemicznym, fizycznym lub mechanicznym
  • analizę wyników badań statystyczną i graficzną
nauczyć się:
  • sporządzania baz danych;
  • prowadzenia dokumentacji systemu jakości
Prześlij dokumenty (list motywacyjny, CV, zdjęcie) na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łód, lub na adres e-mail: emirz@ciop.lodz.pl