TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg

Dwie specjalności z możliwością uzyskania certyfikatów PCBC

Oferujemy dwie specjalności realizowane w systemie modułowym:

  

I Specjalność Inżynieria jakości

Studenci mogą wybrać 2 z 4 modułów:

 •  Inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych
 •  Inżynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych
 •  Inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych
 •  Inżyniera jakości żywności

Na specjalności „inżynieria jakości” nauczysz się oceniać jakość produktów oraz uzyskasz wiedzę z zakresu wdrażania, dokumentowaniaaudytowania systemów zarządzania jakością.

W ramach programu studiów możliwe będzie uzyskanie cenionych na rynku pracy certyfikatów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji PCBC S.A:

Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania jakościąktóry jest  jest potwierdzeniem:

 •  znajomości podstaw zarządzania jakością,
 •  przygotowania do pracy w dziale kontroli jakości,
 • przygotowania do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż

Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania w laboratorium, który:

 • potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem jakością w laboratorium
 • uprawnia do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach

 

 II Specjalność projektowanie i komercjalizacja produktu

Studenci mają możliwość wyboru 2 z 4 modułów:

 •  Projektowanie innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych
 •  Projektowanie innowacyjnych produktów tekstylnych
 •  Projektowanie współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych
 •  Projektowanie innowacyjnej żywności

Na specjalności projektowanie i komercjalizacja produktu nauczysz się oceny cyklu życia produktu (LCA) zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania środowiskowego, ekoprojektowania, poznasz założenia gospodarki cyrkulacyjnej. Dowiesz się też jak z sukcesem sprzedać produkt na rynku.

Na specjalności tej w ramach programu studiów możliwe będzie uzyskanie Certyfikatu asystenta systemu zarządzania środowiskowego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A

Certyfikatu asystenta systemu zarządzania środowiskowego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A, który potwierdza:

 • przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem środowiskowym
 •  uprawnia do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż.